• Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
  • Phương tiện: Ô Tô
  • Ngày khởi hành: Hà Nội: Thứ 2 và Thứ 5 Hàng Tuần
  • Thời gian: 4 Ngày 4 Đêm
  • Phương tiện: Bay Shenzhen Airlines
  • Ngày khởi hành: 30/5, 13/6, 27/6, 4/7