• Thời gian: 5 ngày 4 đêm
  • Phương tiện: Ô tô
  • Ngày khởi hành: 2 tháng 1 âm lịch
  • Thời gian: 3 ngày 2 đêm
  • Phương tiện: Ô tô
  • Ngày khởi hành: 2,3,4 tháng 1 âm lịch
  • Thời gian: 3 ngày 2 đêm
  • Phương tiện: Ô tô
  • Ngày khởi hành: thứ 6 hàng tuần