• Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
  • Phương tiện: Hàng không K6 - Angkor Cambodia Air
  • Ngày khởi hành: 27/04 - 17, 31/05 - 14, 28/06 - 12, 26/07 - 09, 23/08
  • Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
  • Phương tiện: Máy Bay
  • Ngày khởi hành: Tháng 5 - Tháng 6 - Tháng 7 - Tháng 8