• Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
 • Phương tiện: Bay Vietjet Air
 • Ngày khởi hành: Tháng 6,7,8,9,10
 • Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm
 • Phương tiện: Ô tô, Tàu cao tốc
 • Ngày khởi hành: Thứ 3 hàng tuần
 • Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
 • Phương tiện: Ô tô, Tàu cao tốc
 • Ngày khởi hành: Thứ 5 hàng tuần
 • Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
 • Phương tiện: Ô tô
 • Ngày khởi hành: Hàng tuần
 • Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm
 • Phương tiện: Ô tô
 • Ngày khởi hành: Thứ 6 hàng tuần
 • Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm
 • Phương tiện: Bay Shenzhen Airlines
 • Ngày khởi hành: Tháng 6,7,8,9
 • Thời gian: 4 Ngày 4 Đêm
 • Phương tiện: Bay Shenzhen Airlines
 • Ngày khởi hành: Tháng 5,6,7
 • Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm
 • Phương tiện: Bay Bamboo Airways
 • Ngày khởi hành: Tháng 5,6,7,8,9
 • Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
 • Phương tiện: Bay Bamboo Airways
 • Ngày khởi hành: Tháng 6,7,8,9
 • Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
 • Phương tiện: Bay Bamboo Airways
 • Ngày khởi hành: Tháng 6,7,8