• Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
  • Phương tiện: Bay Vietjet Air
  • Ngày khởi hành: Tháng 5,6,7,8,9,10,11,12
  • Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
  • Phương tiện: Bay Vietnam Airlines
  • Ngày khởi hành: Tháng 6,7,8,9,10,11
  • Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
  • Phương tiện: Bay Vietjet Air
  • Ngày khởi hành: Tháng 5 - Tháng 6 - Tháng 7 - Tháng 8 - Tháng 9 - Tháng 10 - Tháng 11 - Tháng12