• Thời gian: 8 Ngày 7 Đêm
 • Phương tiện: Bay Turkish Airlines
 • Ngày khởi hành: Tháng 5,6,9,10
 • Thời gian: 9 Ngày 8 Đêm
 • Phương tiện: Bay Vietnam Airlines
 • Ngày khởi hành: 20/05; 08/06/2024
 • Thời gian: 10 Ngày 9 Đêm
 • Phương tiện: Bay Turkish Airlines
 • Ngày khởi hành: 30/05; 15/08; 29/08; 26/09, 10/10/2024
 • Thời gian: 10 Ngày 9 Đêm
 • Phương tiện: Bay Qatar Airways
 • Ngày khởi hành: 17/06; 16/09/2024
 • Thời gian: 12 Ngày 11 Đêm
 • Phương tiện: Bay Turkish Airlines
 • Ngày khởi hành: 28/05; 29/06; 10, 27/07; 22/08; 27/09; 18/10; 29/11/2024