• Thời gian: 8 Ngày 7 Đêm
 • Phương tiện: Bay Vietnam Airlines
 • Ngày khởi hành: 31/5; 28/6; 9/8
 • Thời gian: 18 Ngày 17 Đêm
 • Phương tiện: Bay QR – Qatar Airways
 • Ngày khởi hành: Ngày 18/09/2024 – 05/10/2024
 • Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
 • Phương tiện: Bay Vietjet Air
 • Ngày khởi hành: Tháng 5,6,7,8
 • Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
 • Phương tiện: Hàng không K6 - Angkor Cambodia Air
 • Ngày khởi hành: 27/04 - 17, 31/05 - 14, 28/06 - 12, 26/07 - 09, 23/08
 • Thời gian: 7 ngày 7 đêm
 • Ngày khởi hành: