• Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
  • Phương tiện: Bay Vietnam Airlines + Ô tô
  • Ngày khởi hành: Tháng 5.6.7.8
+
Hết hàng
  • Thời gian: 3 ngày 2 đêm
  • Phương tiện: Máy bay
  • Ngày khởi hành: 1-11 đến 30-11
+
Hết hàng
  • Thời gian: 2 ngày 1 đêm
  • Ngày khởi hành: 1-11 đến 30-12