• Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm
 • Ngày khởi hành:
 • Khởi hành: tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12
 • Thời gian: 5 ngày 4 đêm
 • Ngày khởi hành:
 • Khởi hành: thứ 4 hàng tuần
 • Thời gian: 5 ngày 4 đêm
 • Ngày khởi hành: 2 tháng 1 âm lịch
 • Khởi hành:
 • Thời gian: 3 ngày 2 đêm
 • Ngày khởi hành: 2,3,4 tháng 1 âm lịch
 • Khởi hành:
 • Thời gian: 3 ngày 2 đêm
 • Ngày khởi hành: thứ 6 hàng tuần
 • Khởi hành: